roof-truss-3339206_1920.jpg

Společné stanovisko ÚHOS a MMR k problematice nárůstu cen stavebních materiálů ve veřejných zakázkách, Metodické doporučení (doplnění) týkající se růstu cen ve veřejných zakázkách

Stanoviska
24. 11. 2021
Veřejní zadavatelé i jejich dodavatelé se v současné době potýkají s prudkým nárůstem cen stavebních materiálů a s doprovodnými následky tohoto jevu. Situace na trhu stavebních výrobků vede k obtížím při realizaci probíhajících veřejných zakázek a je na místě přemýšlet nad tím, jak ji zohlednit i při zadávání nových veřejných zakázek, neboť lze předpokládat, že tento vývoj bude přetrvávat i v následujících měsících.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky proto přichází se společným stanoviskem, jehož smyslem je předložit bezpečné varianty řešení vzniklé tržní situace v různých fázích přípravy či realizace veřejné zakázky.

Společné stanovisko MMR a ÚHOS k problematice nárůstu cen stavebních materiálů

Metodické doporučení (doplnění) týkající se růstu cen ve veřejných zakázkách

převzato z www.mmrwww.uhos.cz