new-housing-development-g582758050_1920.jpg

Státní fond podpory investic spustí program Nájemní bydlení

Informace pro členy
14. 2. 2023
Program podpoří vznik nájemních bytů pro lidi, kteří nevlastní nemovitost k bydlení. O kombinaci dotace a výhodného úvěru se mohou přihlásit obce, spolky, charity i další právnické osoby. Obce budou mít prospěch i z projektů, na které získá podporu soukromý investor. V takovém případě mohou určit, komu se pronajme část bytů. Program je součástí širší reformy podpory bydlení, na které pracuje Ministerstvo pro místní rozvoj.

„Nedostupnost bydlení v Česku je komplexní problém, který zasahuje čím dál širší skupinu lidí a bohužel nemá jednoduché a rychlé řešení. Tímto a dalšími programy chceme nastartovat dlouhodobý trend výstavby dostupných nájemních bytů. Klíčová v tomto bude nejen podpora státu, ale hlavně úzká spolupráce obcí a soukromých investorů, která je v Česku zatím vzácná,“ řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Program Nájemní bydlení spravuje Státní fond podpory investic (SFPI), který spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj. Podpora se bude skládat ze dvou částí, dotace do maximální výše 25 procent a výhodného úvěru. Celkem může dosáhnout až 90 procent nákladů. Žádat mohou například obce, jimi zřizované organizace, charitativní organizace, církve a další právnické osoby. SFPI bude dbát o to, aby státní podporu získaly především samosprávy. I v případech, kdy s projektem uspěje soukromý investor bude obec mít možnost určit nájemce u nejméně čtvrtiny bytových jednotek.

Jednou z podmínek získání dotace a úvěru je, že po dobu udržitelnosti (min. 20 let) bude majitel požadovat nájem běžný v místě nemovitosti. V budoucnu bude stát pro tento účel využívat cenové mapy, které připravuje Ministerstvo financí. Oproti předchozím podobným titulům SFPI nabízí program Nájemní bydlení výrazně nižší než tržní úrok, který navíc nepodléhá výkyvům úrokových sazeb. Nově také obsahuje dotační složku, která má motivovat k nové výstavbě.

„Program je nastavený tak, aby veřejná podpora nenarušila tržní prostředí.  Výše nájmu se bude řídit obvyklými nájmy v lokalitě a dotace i úrokové zvýhodnění nepřesáhnou provozní zisk z investice,“ prohlásila ředitelka Státního fondu podpory investic Hana Pejpalová.

SFPI chystá také program dostupných nájemních bytů určený výhradně pro obce. Zatím o něm MMR jedná s Evropskou komisí. Výstavbu nového bydlení chce resort podpořit také z Národního plánu obnovy, kde pro tento účel požaduje zhruba 8 miliard korun. Tyto peníze plánujeme navázat na prostředky z Evropské investiční banky a soukromé zdroje. Tím bychom do systému mohli dostat dalších několik desítek miliard.

Kromě peněz na samotnou výstavbu bytů chceme obcím poskytnout až 1,6 miliardy korun na přípravu projektů a investic do bydlení. Ta je náročná nejen finančně, ale i z hlediska odborných znalostí. Připravujeme proto také regionální poradenská centra a kompetenční oddělení, která budou obcím radit třeba jak územně plánovat výstavbu, jak nastavit bytovou politiku, nájemné a jaké vybrat financování.

Zdroj: MMR