28. UTB_aula_web SPS.jpg

Stavba roku 2021 Zlínského kraje

Zlínský
7. 7. 2022
Vyhlášení výsledků jubilejního, 20. ročníku soutěže Stavba roku 2021 Zlínského kraje se uskutečnilo 16. června 2022 na zámku v Holešově. Soutěž vyhlašuje Krajská stavební společnost při Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pod záštitou hejtmana Zlínského kraje. Jejím hlavním cílem je prezentace a zviditelnění kvalitních projektů v oblasti stavitelství ve Zlínském kraji a přiblížení nových staveb a jejich autorů širší laické i odborné veřejnosti. Současně si soutěž klade za cíl zviditelňovat projekční a dodavatelské subjekty, mající sídlo ve Zlínském kraji, které realizují zajímavé stavby i mimo území kraje.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 47 staveb v 7 soutěžních kategorií. Soutěž potvrdila, že stavební firmy ze Zlínského kraje úspěšně působí i za hranicemi regionu, protože 13 projektů z celkového počtu se nachází v jiných částech republiky. Video všech soutěžících staveb: https://stavbaroku.zlin.cz/2021-rocnik-xx/video-soutezicich-staveb/  

Nejvyšší ocenění, které může být uděleno, je Cena GRAND PRIX architekta Pavla Nováka. Ta bývá vyhlašována jen v mimořádných případech. Letos byla udělena po osmé. Porota ji přisoudila týmu, který v roce 2021 provedl rekonstrukci a modernizaci Academia centra Zlín. Architektonickou studii zpracovala prof. Eva Jiřičná.

Vysoké prestiži se těší rovněž Cena hejtmana Zlínského kraje. Radim Holiš ji udělil stavařům, kteří se zasloužili o opravu střechy zámku Lešná u Zlína.

Hlavní cenu mezi „Stavbami občanské vybavenosti“ získala investice, na níž se významně podílel Zlínský kraj - Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích. V „Domech pro bydlení“ vyhrála Rezidence Bartoška Zlín, mezi „Rodinnými domy“ si prvenství vydobyl Rodinný dům v Janové. U „Průmyslových a zemědělských staveb“ dostala hlavní cenu Nová hala FLATBED v Jablůnce. Mezi „Dopravními, inženýrskými a ekologickými stavbami“ exceloval Jihovýchodní obchvat Otrokovic na D55. V kategorii „Realizace rozvojových projektů měst a obcí“ bylo nejlépe hodnoceno Městské koupaliště Bojkovice. U „Staveb realizovaných mimo území kraje“ zvítězila „Oprava zámku ve Vranově nad Dyjí“. Poprvé byla udělena Cena ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to Vývojovému inovačnímu centru modularity ve Vizovicích. Video oceněných staveb: https://stavbaroku.zlin.cz/2021-rocnik-xx/video-ocenenych-staveb/

Součástí soutěže Stavba roku Zlínského kraje je i soutěž studentů středních průmyslových škol, oboru stavebnictví „Studentská práce roku“, kde hlavním cílem  je zapojit studenty do řešení konkrétních úkolů v rámci Zlínského kraje. Letošním úkolem bylo zpracovat návrh novostavby bytového domu v lokalitě nedaleko centra města Uherský Brod. Více informací: https://stavbaroku.zlin.cz/2021-rocnik-xx/studentska-prace-roku/

Během slavnostního večera byli oceněni i učni stavebních řemeslných oborů, kteří úspěšně reprezentovali Zlínský kraj v odborných soutěžích.  

Slavnostního večera se zúčastnily na čtyři stovky hostů. Inspirativním programem provázela moderátorka Marcela Augustová, o kulturní zpestření se postaral zpěvák Martin Chodúr.

Fotogalerie z vyhlášení výsledků: https://stavbaroku.zlin.cz/2021-rocnik-xx/vyhlaseni-vysledku/

Kompletní informace na www.stavbaroku.zlin.cz