059_DR200739u.jpg

Stavba Vysočiny - Stavba roku Kraje Vysočina je na startu třetí dekády

Vysočina
23. 3. 2023
Jste-li investor, architekt, projektant nebo stavební firma, která se chce pochlubit novostavbou nebo rekonstrukcí, z období od 1. ledna 2021 do 30. dubna 2023, tak neváhejte s účastí. Registrace stavebních realizací už probíhá.

Pro 21. ročník jsou aktuální soutěžní kategorie:  Stavby občanské vybavenosti, Stavby pro bydlení, Průmyslové stavby a Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby. Elektronická registrace staveb je již otevřena a podání přihlášky včetně soutěžních podkladů (pouze v digitální podobě prostřednictvím internetové zásilkové služby) je možné až do 10. května 2023.

Vedle předání odborných cen ve formě titulů Stavba roku Kraje Vysočina 2022 budou předány i ceny individuální (Cena hejtmana, Cena ČKAIT, Cena SPS, Cena veřejnosti dle sms hlasování). Novinkou je předání individuální Ceny Ministerstva průmyslu a obchodu. Součástí galavečera, který je plánován na pondělí 12. června do Polné, bude taktéž dekorování nejlepších žáků ze stavebních a navazujících oborů (Stavba Vysočiny - Učeň roku) a studentů, jejichž projekty Rekreačního areálu Stvořidla u Trpišovic nejvíce oslovily odbornou porotu (Stavba Vysočiny - Studentský projekt).

Uvedené soutěže Stavba Vysočina pořádá Spolek Stavba Vysočiny ve spolupráci s krajskou reprezentací Svazu podnikatelů ve stavebnictví, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Krajem Vysočina, jehož hejtman Vítězslav Schrek nad akcí převzal záštitu. Patronem Učně roku a Studentského projektu je radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, informatiky a komunikačních technologií Jan Břížďala.

Letošní ročník podporuje z pozice generálního partnera společnost Leube Beton a Českomoravský štěrk z pozice hlavního partnera.

Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách www.stavbavysociny.cz .