architecture-2586505_1280.jpg

Stavbě roku Středočeského kraje 2023 dominují stavby pro bydlení

Praha a Středočeský
29. 8. 2023
Do jubilejního 10. ročníku soutěžní přehlídky Stavby roku Středočeského kraje 2023 se přihlásilo 38 staveb. Soutěží stavby různých velikostí a funkcí. Stavby bude hodnotit 9členná odborná porota. Slavnostní udílení titulů a dalších cen se uskuteční 21.září 2023 v GASKu, v Kutné Hoře.

Soutěž vypisuje tradičně Středočeský kraj spolu s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, která soutěž zároveň organizuje, dále Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy, Obcí architektů, Svazem podnikatelů ve stavebnictví a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Prestižní soutěž je vypsaná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové.

V letošním ročníku mezi 38 přihlášenými převažují stavby pro bydlení. V pestré typologické paletě staveb Středočeského kraje také najdete 7 staveb dopravní a veřejné infrastruktury, 7 staveb občanské vybavenosti, zastoupení zde mají také stavby pro vzdělávání, kulturu, výrobu i administrativu. Rekonstrukce a revitalizace mírně převažují nad novostavbami.

Veřejní zadavatelé výrazně převažují nad soukromými investory a činí 2/3 přihlášených staveb.

Přihlášené stavby ve Středočeském kraji má přes 33 měst a obcí. Hned čtyři želízek v ohni má Brandýs nad Labem.

Cena veřejnosti, kterou získává stavba oceněná na základě anonymního hlasovaní široké veřejnosti, které je aktálně otevřené a hlasovat bude možné až do 20.9.2023 do 24:00 hodin.

Jedna z oceněných staveb Stavby roku Středočeského kraje 2023 postoupí přímo do celostátní soutěže STAVBA ROKU 2023. 

Více o STAVBĚ ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE na www.stavbaroku.cz

Celý text TZ  Nadace ABF k této akci je zde.