podpis.jpg

Svaz podnikatelů ve stavebnictví podepsal s odboráři dodatek č. 4 ke kolektivní smlouvě

Tiskové zprávy
10. 5. 2023
Při jednání mezi Svazem podnikatelů ve stavebnictví, Odborovým svazem Stavba České republiky a Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy došlo ke shodě a podpisu dodatku č. 4 kolektivní smlouvy vyššího stupně (KSVS).

Podepsané smluvní strany se dohodly na dodatku č. 4, kterým se mění dosud platná kolektivní smlouva vyššího stupně v článku 33. Výsledkem dlouhého a náročného jednání je navýšení minimálních mzdových tarifů, měsíčního o 7,22 procenta a hodinového o 7,52 procenta.

Jednání nebylo jednoduché, zejména kvůli složité finanční situaci, která ve stavebnictví nyní panuje. Avšak musíme zohlednit míru inflace a mnoho dalších vnějších vlivů, které ovlivňují nejen stavebnictví, ale i zaměstnance v tomto odvětví. Jsem rád, že se nám opět podařilo dosáhnout kompromisu,“ uvedl u příležitosti podpisu Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví, a dodal: „Vnímáme jistý prostor pro navýšení mzdových tarifů ve firmách, včetně širokého spektra dalších zaměstnaneckých výhod a pobídek, které však musí vycházet z ekonomických možností konkrétní firmy.“ 

„Výsledek vyjednávání považujeme nejen za rozumný kompromis, ale také za jasný vzkaz stávajícím i budoucím zaměstnancům, že stavebnictví je i nadále zajímavým a perspektivním oborem. Podpis dodatku kolektivní smlouvy a v něm garantovaný růst mzdových tarifů pro rok 2023 vytvářejí důležitý krok pro udržení sociálního smíru v jednom z nosných odvětví českého hospodářství,“ uvedl Pavel Zítko, předseda Odborového svazu Stavba České republiky.

K dodatku, jehož účinnost je stanovena od 1. dubna 2023, připojil svůj podpis vedle výše jmenovaných i Jan Rejský, předseda Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy.

Mezi stranami panovala shoda ohledně stavu kvalifikované pracovní síly, které je ve stavebnictví stále nedostatek, a také na potřebě aktualizace systému vzdělávání v učňovských oborech.  

O SPS

Svaz podnikatelů ve stavebnictví je dobrovolnou zájmovou organizací a zároveň vrcholným představitelem českého stavebnictví. Podtrhuje význam pozemního a dopravního stavitelství a také vodohospodářských staveb v České republice. Jako lídr stavebního průmyslu garantuje svým členům zastupování oboru na nejvyšší možné úrovni. Svaz vznikl v roce 1990 a reprezentuje většinu kapacity stavební produkce v České republice. Hájí zájmy svých členů a usiluje o příznivé podnikatelské prostředí v legislativě a hospodářské politice na celostátní úrovni i v regionech.

Více na webu, linkedInu a twitteru Svazu. 

Kontakt pro média:

Kristýna Dolejšová

tisková mluvčí Svazu podnikatelů ve stavebnictví

Tel.: + 420 602 141 313

E-mail: press@sps.cz