SPS logo 2020_ctverec.png

Svaz podnikatelů ve stavebnictví se s odboráři shodl na mzdovém dodatku ke kolektivní smlouvě

Tiskové zprávy
17. 4. 2020
Praha, 17. dubna 2020 – Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Odborový svaz Stavba České republiky ukončily vyjednávání o mzdovém dodatku č. 1 pro rok 2020. Obě strany souhlasily s navýšením v oblasti minimálních hodinových tarifů maximálně o 6,5 %. U minimálních měsíčních tarifů zůstává v platnosti původní návrh na růst o 6,3 %.

V roce 2019 byla mezi Svazem podnikatelů ve stavebnictví (SPS), Odborovým svazem Stavba České republiky (OS
Stavba ČR) a Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
uzavřena kolektivní smlouva vyššího stupně (KSVS) na roky 2019 až 2024. Ustanovení v ní obsažená jsou
s výjimkou mzdové části platná do roku 2024. Výše minimálních hodinových a měsíčních tarifů pro příslušný rok
2020 až 2024 bude vždy obsahem dodatku KSVS.


„Uzavřený výsledek kolektivního vyjednávání považujeme s ohledem na současné hrozící ochlazení ekonomiky za
přijatelný pro obě strany. Vedení našeho Svazu a vedení OS Stavba ČR se shodlo, že v tuto chvíli je důležité společně
bojovat za udržení míry investic. Ve stavebnictví se nesmí opakovat situace, která nastala v letech 2008 až 2015, kdy
stát brutálně zastavil investice. S dopady této situace se české stavebnictví potýká ještě dnes,“ uvedl Jiří Nouza,
prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví.


O mzdovém dodatku č. 1 pro rok 2020 bylo zahájeno kolektivní vyjednávání v prosinci 2019. Na úvodním
setkání vyjednávacích týmů si obě strany vyměnily informace o svém pohledu na současnou situaci ve stavebnictví.
K dohodě při prvním ani při několika dalších setkáních nedošlo.


Po několika náročných kolech vyjednávání došlo v polovině dubna ke kompromisu. Výbor OS Stavba ČR nakonec
schválil návrh SPS, aby minimální hodinové tarify rostly maximálně o 6,5 %, představenstvo SPS také vyjádřilo svůj
souhlas. U minimálních měsíčních tarifů zůstává v platnosti původní návrh na růst o 6,3 %.


Kontakt pro média:


Kristýna Dolejšová
tisková mluvčí Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Tel.: + 420 602 141 313
E-mail: press@sps.cz