SEMINÁŘ.jpg

Svaz podnikatelů ve stavebnictví společně se svými partnery SFŽP a ČEZ ESCO uspořádal seminář Dotace pro podnikatele

Moravskoslezský
15. 6. 2022
Seminář se věnoval například energetickým úsporám v průmyslu nebo snižování emisí znečišťujících látek.

Na semináři, který se uskutečnil 9. června 2022 v Ostravě, byly představeny typy podporovaných projektů, technické parametry, kritéria přijatelnosti a opatření, na které lze získat dotace u různých typů programů pro podnikatele. Seminář se věnoval také možnostem, jak prostřednictvím programů realizovat energetické úspory v průmyslu, energetické úspory v průmyslu EU ETS, modernizaci zdrojů a rozvodů soustav zásobování tepelnou energii, snižování emisí znečišťujících látek, smart grids a obnovitelné zdroje (FVE a akumulace). Byly také představeny programy Modernizační fond a Národní plán obnovy, OPŽP, OP TAK.

Závěrem byly prezentovány ukázky dobré praxe, reference a byly představeny produkty ČEZ Energetických služeb a ČEZ ESCO.

Prezentace jsou ke stažení zde.