křest.jpg

Svaz slavnostně pokřtil novou strategii k učňovskému školství

Vzdělávání
1. 2. 2023
Svaz podnikatelů ve stavebnictví 17. ledna slavnostně pokřtil novou strategii „Perspektiva a vize vzdělávání stavebních řemesel 2030“, kterou vypracovala jeho expertní skupina pro podporu odborného technického školství.

Cílem nové strategie je zlepšení vzdělávání mladých řemeslníků ve stavebních oborech v České republice, protože současný stav nepokrývá zejména v oblasti kvantity požadavky a prostou poptávku stavebního průmyslu po kvalifikovaných pracovnících.

Změnit chybnou vzdělávací politiku státu a napravit jeho špatnou péči o technické vzdělávání a učňovské školství je jedním z cílů SPS. Vzdělávací programy nesmí nadřazovat hodnotu teoretického vzdělání nad to řemeslné, celospolečenským zájmem musí být odstranění pohrdání manuální řemeslnou prací zejména u mladé generace. Je rovněž zapotřebí zlepšovat povědomí veřejnosti o využití a perspektivě stavebních oborů a zvýšit jejich atraktivitu při volbě budoucího oboru vzdělání a povolání.

Držme si palce, aby se uvedená opatření podařila realizovat.