balaz 3.jpg

Ukázka stavebního řemesla proběhla přímo v základní škole

Liberecký
4. 1. 2024
Svaz podnikatelů ve stavebnictví dlouhodobě a soustavně podporuje stavební řemesla a usiluje o zlepšení situace v oblasti středního odborného školství. Vedle snahy o systémové změny klade značný důraz na přiblížení řemesla žákům základních škol.

V závěru loňského roku přijel na pozvání krajské organizace Svazu podnikatelů ve stavebnictví v Libereckém kraji do základní školy v Hrádku a Liberce pan Michal Baláž se svou ukázkou, co vše lze se zručností  vytvořit a jak je dobré být řemeslníkem. Nejen děti, ale i učitelé obdivovali jeho pedagogické vystoupení v první části přednášky. Ještě více však zaujala ukázka skutečné práce ve druhé části, kdy děti měly možnost si samy vytvořit střechu, sešroubovat nosníky nebo zatloukat hřebíky do přineseného špalku.

Celá ukázka byla hodnocena velmi kladně a učitelé vyjádřili touhu, opakovat podobnou ukázku řemesel každý rok, v létě pro 8. třídy a v zimě pro 9.třídy. Je důležité tyto ukázky termínově směřovat ještě před vlastním rozhodnutím dětí, co chtějí skutečně v životě dělat a na jakou školu pak jít. "Myslím si, že taková ukázka je pro děti, které se rozhodují o volbě povolání, daleko více přínosná než suché vyprávění o výhodách řemesel ve stavebnictví", říká krajský manažer Vladimír Herman. Je to ta správná cesta, jak do praxe zavádět přijatou Strategii SPS na podporu stavebních řemesel, kde jedním z jejích cílů je zajištění nových řemeslníků pro náš obor.

Z připojené fotodokumentace je zřejmé, že děti se nejen poučily, ale i bavily. Svaz podnikatelů bude v ukázkách stavebních řemesel pokračovat v základních školách i v jiných krajích.