20220916_100510.jpg

Upozornili jsme na hrozící problémy ve stavebnictví

Informace pro členy
26. 9. 2022
Budeme mít z čeho a za co stavět? Tak znělo téma kulatého stolu Svazu podnikatelů ve stavebnictví, který se konal 16. září 2022. Cílem první části bylo upozornit na hrozící surovinovou krizi způsobenou nedostatkem stavebního kamene a štěrkopísků, ve druhé se zase hledala řešení pro finanční stabilitu stavebnictví do budoucna.

Stavebnictví patří mezi významná hospodářská odvětví naší země, a jeho fungování a budoucnost jsou tudíž důležité pro celou ekonomiku. Na problémy, které ho trápí, je potřeba upozorňovat. Svaz podnikatelů ve stavebnictví proto uspořádal kulatý stůl, který se věnoval surovinové krizi, jež hrozí především z důvodu neochoty otevírat nová těžební ložiska kvůli složité legislativě, a také zajištění finančních prostředků pro stavby. „O těchto tématech je zatím slyšet jen málo a my ve Svazu chceme, aby jim byla věnována větší pozornost, a především aby se začala doopravdy řešit,“ řekl k diskuzi prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza, který se zúčastnil obou tematických bloků.

Diskutujícími prvního bloku dále byli předseda představenstva Těžební unie (LB Minerals, s.r.o.) Pavel Fiala, jednatel společnosti Kámen a písek spol. s r.o. Pavel Fučík a jednatel Sdružení pro výstavbu silnic Petr Svoboda. Druhého bloku se pak zúčastnili místopředseda dozorčí rady Národní rozvojové banky a investiční bankéř Martin Hanzlík, makroekonom a člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) Petr Zahradník, člen prezidia České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj a senior konzultant PwC Petr Dovolil. Záznam diskuze si můžete pustit po kliknutí na tento odkaz