SPS_Foto_Aktualita_RůstŘešení.png

„Vadí nám nejednotný přístup v EU,“ shodli se zástupci výrobců stavebních hmot a materiálů

Informace pro členy
9. 8. 2022
Na jednání expertní skupiny Svazu podnikatelů ve stavebnictví pro stavební hmoty a materiály se zástupci shodli, že cena zboží narazila na svůj strop, avšak není jisté, co s konečnými cenami udělají ceny energie. Sami zatím nemají řešení ani pro překlenutí současné situace, než dojde k její stabilizaci. Některé země EU přijaly dočasné rámce pro některé obory a například zastropovaly ceny.

To, co ještě před pár dny vypadalo nejistě, se nyní už začíná potvrzovat. Ceny zboží jsou na nejvyšším bodě. Stavebnictví však přesto stále čelí hrozbě, kterou je neustálý růst cen energií a neřešení této situace. Zástupci vidí problém v nejednotném přístupu EU. Ta sama se od problému drží zpátky a nechává řešení na samotných státech. Důsledkem je, že podmínky ve vnitřním trhu EU nejsou rovné. Velká část výroby v ČR exportuje do Evropských zemí, a právě díky nerovným podmínkám nejsou nyní konkurenceschopní.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví situaci sleduje a bude se jí dále zabývat.