business-2082639_1280.jpg

Vláda schválila Strategii na podporu malých a středních podniků do roku 2027

Podpora podnikání/Dotace
15. 3. 2021
Strategii na podporu malých a středních podniků (MSP) v České republice pro období 2021-2027 z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu schválila vláda. Má za cíl zvýšit produktivitu a konkurenceschopnost českých MSP a tím zároveň posílit mezinárodní pozici ČR, mj. v oblasti výzkumu a inovací či využití pokročilých technologií a dovedností. Koncepční dokument vychází především ze zjištění a doporučení Světové banky.

Strategie MSP navazuje na Koncepci podpory malých a středních podnikatelů z období 2014 – 2020. Pro to, aby se nástroje na podporu MSP optimalizovaly, zpracovala Světová banka ve spolupráci s MPO a EK analýzu současného prostředí MSP v ČR. A právě ze závěrů a doporučení uvedené analýzy vychází strategie nová, která by měla pomoci posílit produktivitu českých MSP. Roční souhrnnou zprávu o plnění Strategie MSP bude MPO od příštího roku pravidelně zveřejňovat na webu www.mpo.cz.

Samotný dokument a jeho přílohy jsou na webu volně ke stažení.

Strategie na podporu malých a středních podniků v České republice pro období 2021-2027