DSC_1794.JPG

Zástupci Cechu zedníků ČR se poprvé oficiálně sešli v rámci Stavebního veletrhu 2020.

Tiskové zprávy
27. 2. 2020
Ohrožený řemeslný druh se spojuje, aby získal silnější vyjednávací pozici směrem ke státnímu sektoru a zajistil kvalitnější a bezpečnější prostředí pro objednavatele stavebních prací po celé zemi.

Dne 27. února 2020 se konala 1. Valná hromada Cechu zedníků České republiky, kterou podpořil svojí účastí generální ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví Ing. Petr Hostek.


Přítomno bylo 88,8% řádných členů, kteří schválili mimo jiné výroční zprávu o činnosti cechu od jeho založení v minulém roce. Kromě organizačních záležitostí byla členská základna a 35 hostů seznámeno s problematikou týkající se stavebnictví a vzdělávání budoucích stavebních odborníků (řemeslníků a techniků) v České republice.
Do debaty se zapojili přítomní odborníci z firemního i školského prostředí. Všichni byli seznámeni i se zaznamenanými případy jednání šmejdů mezi realizátorskými firmami. Jako příklady byly uvedeny praktiky hledání bílých koní mezi čerstvými absolventy učebních oborů, jimž bylo nabízeno bezpracné obohacování v pozici placených odpovědných zástupců pro až čtyři firmy s tím, že nemusí ani chodit do práce. Samozřejmě jim bylo vysvětlováno, že nenesou žádnou právní odpovědnost za realizaci těchto děl. Na tuto skutečnost reagovali představitelé cechu již ve fázi vzniku a firma následně vyklidila internetový prostor a školy odstranily letáky. Bohužel existují i jiné neseriózní praktiky: např. provedení bouracích prací znemožňujících využívání bytů a objektů, následné vyzvednutí vysokých záloh a zmizení dodavatele. Díky volným živnostem se tyto a podobné praktiky stávají čím dál častějšími.


Předseda Cechu zedníků ČR Drahoslav Matonoha hned na úvod shrnul: „Cestou ke zkvalitnění prostoru ve stavebnictví malých či středních podnikatelů a živnostníků je garance odbornosti a podpory stavbařů i poradenství pro drobné investory především ze strany cechů. V této oblasti a ve zkvalitňování odborného výcviku je hlavní pole působnosti Cechu zedníků České republiky.“


Jsme rádi, že v našich řadách trvale přibývají dodavatelé kvalitních materiálů a nových technologií, realizátoři – stavební firmy a živnostníci, ale i střední stavební školy. Z odborného hlediska pak byla valná hromada využita na prezentaci úspěšného díla – rekonstrukce Janáčkova divadla v Brně a představení nové čisté technologie (malta HELUZ SIDI), bezpečného oblečení a obuvi pro stavební řemeslníky podpůrného softwaru pro odborný výcvik a realizace malých staveb.


1. Valná hromada Cechu zedníků České republiky byla úspěšně završena odevzdáváním přihlášek některých spokojených hostů. Rozšířená členská základna posiluje vyjednávací pozici zastoupení řemeslníků a živnostníků oboru zedník.