zedklání 24.jpg

„ZEDNICKÉ KLÁNÍ“ - 2. ročník celostátní soutěže odborných dovedností učňů oborů vzdělávání ZEDNÍK a ZEDNICKÉ PRÁCE

Prezentace členů SPS
2. 5. 2024
V době, kdy je stále více cítit nutnost pozvednutí prestiže kvalitní odborné technické práce s vysokou přidanou hodnotou využívající nejnovější poznatky při plnění úkolů doby, se Cech zedníků ČR rozhodl podporovat snahu získávat chybějící kvalitní řemeslníky organizováním zcela nového typu dovednostní soutěže žáků zednických oborů s názvem „ZEDNICKÉ KLÁNÍ“.

Problém je, že dnes se mluví o stavebních dělnících, méně už o profesích a řemeslnících. Bez kvalitního zedníka možná postavíte průmyslovou stavbu, kde to řídí technik. Ale už bez něj nepostavíte rodinný domek, neprovedete opravu a rekonstrukci v historickém jádru města, a podobně. Je potřeba stále akcentovat myšlenku, že zednické práce jsou základem stavebnictví. Zednické klání takto pořádáme tedy také proto, že chceme k řemeslu přilákat pozornost veřejnosti. Je potřeba řemeslné obory společnosti znovu představit. 

Hlavním cílem soutěže je porovnání schopností, dovedností a výměna zkušeností, rovněž poznání stylu práce a schopnosti týmové spolupráce žáků zednického oboru z jiných regionů. Dalším cílem je  motivovat učně zednického řemesla a podpořit jejich úsilí cenami souvisejícími především s oborem. Dalším cílem je motivovat učně k dalšímu rozvoji a odměnit jejich úsilí cenami, které souvisí se zednickým řemeslem.    

Oblastní kola 2. ročníku soutěže „Zednické klání“ proběhla ve dvou termínech. Oblastní kolo skupiny A se konalo v Písku v areálu odborného výcviku SOŠ a SOU Písek dne 20. 3. 2024, oblastní kolo skupiny B pak na Akademii řemesel Praha 11. 4. 2024.

První tři soutěžní družstva z každého kola následně postupují do finále, které bude probíhat ve dnech 15. a 16. 5. 2024 na jedné z pražských náplavek na Dvořákovo nábřeží u Nemocnice Na Františku.

Kompletní text TZ je k přečtení zde

Zdroj: Cech Zedníků České republiky, z.s.