zedklání 24.jpg

Zednické klání 2024

Prezentace členů SPS
2. 4. 2024
Úkolem středních odborných učilišť je vyslat do praktického života své studenty vybavené příslušnými znalostmi, dovednostmi a pracovními návyky. Několik let je ovšem na trhu práce markantní trend snižování počtu a kvality absolventů řemeslných oborů a zároveň trvá poptávka po kvalifikovaných odbornících. Řešení tohoto rozporu jistě není jednoduché a rychlé, ale je zřejmé, že jednou z efektivních cest pro zvyšování atraktivity a kvality odborného vzdělávání je spolupráce škol se zaměstnavateli, která umožní absolventům, aby po ukončeném vzdělání našli odpovídající uplatnění na trhu práce, a usnadní jim přechod do ze školy do zaměstnání.

Možností spolupráce je skutečně celá řada. Odborníci z praxe mohou docházet do výuky a připravovat se spolupráci s učiteli výukové materiály, na pracovišti firmy lze žáky a učitele proškolit v dané technologii, časté jsou motivační pobídky ve formě stipendií pro žáky, firmy mohou sponzorovat vybavení školních dílen a učeben či exkurze, kurzy a odborné stáže. Dlouhodobou a efektivní formou spolupráce je realizace praktického vyučování na pracovišti firmy, kde mohou probíhat také závěrečné zkoušky. Spolupráce se školami je pro zaměstnavatele přínosná z několika důvodů: umožňuje navázat kontakt s budoucími absolventy a motivovat je k nástupu do firmy, podílet se na jejich odborné přípravě a rozvoji, ovlivňovat kvalitu odborného vzdělávání, seznámit žáky s moderním technickým vybavením a novými technologiemi a v konečném důsledku může přispět k podpoře zaměstnanosti mladých lidí v regionu. Osvědčenou formou spolupráce škol a firem je pořádání žákovských odborných soutěží a sponzorování materiálů, pracovních pomůcek či cen pro účastníky a vítěze. Tuto cestu zvolil Cech zedníků ČR, z.s., který v letošním roce vyhlašuje již druhý ročník Zednického klání.

Druhý ročník Zednického klání zahájila 20. března 2024 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Písku, která pořádala ve svém areálu odborného výcviku oblastní kolo A. 

Více informací a fotografií zde