_Nouza_ČDS-23_Hlavní foto 1920x768.jpg

Zúčastnili jsme se galavečera soutěže ČDS&T 2021

Soutěže
7. 10. 2022
Ve čtvrtek 22. září 2022 byli na galavečeru v Betlémské kapli oceněni soutěžící, kteří získali tituly a další ceny v 19. ročníku celostátní soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, TECHNOLOGIE, INOVACE ROKU 2021. Součástí večera bylo tradičně také ocenění úspěšných řešitelů z řad studentů technických vysokých škol.

Za Svaz podnikatelů ve stavebnictví se galavečera zúčastnil jeho prezident Jiří Nouza. Tituly vítězům předali místopředsedkyně PSP ČR Věra Kovářová a ministr dopravy ČR Martin Kupka, který v závěru večera vyhlásil příští, v pořadí již 20. ročník této soutěže.

Cílem soutěže je profesionální prezentace zlepšující se dopravní infrastruktury v ČR, oborů českého dopravního stavitelství a inženýrských profesí nejen laické a odborné veřejnosti, ale také politické reprezentaci ČR a EU.

Dalším cílem je podpora Dopravní politiky ČR, Akčního plánu rozvoje ITS, Národního akčního plánu čisté mobility, Iniciativy SMART CITY, Iniciativy PRŮMYSL 4.0, implementace metody BIM jako prostředku zefektivnění procesu výstavby, Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. Výsledky soutěže jsou k dispozici zde.

Zdroj fotografie:top-expo.cz