white-4298476_1920.jpg

15. ročník soutěže Nejlepší výrobce stavebnin roku 2021

Soutěže
25. 4. 2022
Soutěž, jejíž první ročník proběhl v roce 2007, se v uplynulých dvou letech musela vypořádat s důsledky pandemie covidu-19, která se dotkla všech oblastí lidské činnosti, stavebnictví nevyjímaje. O to důležitější je její další úspěšné pokračování, které v letošním roce naváže na předchozí ročníky.

Soutěž je určena pro všechny výrobce stavebních hmot a materiálů působící na území České republiky a bude probíhat ve dvou samostatných kategoriích podle velikosti firmy, pro niž je rozhodující počet kmenových zaměstnanců.  

Soutěž si již od prvního ročníku dala za cíl rozšiřovat povědomí odborné, ale i laické veřejnosti o výrobcích stavebních materiálů a hmot jakožto nedílné součásti domácího stavebnictví, která svými produkty zásadní měrou ovlivňuje konečnou podobu staveb. V souvislosti s jejich produkcí je důležité zmínit pokračující dynamickou modernizaci, která se projevila například v robotizaci celé řady výrob. Podstatným aspektem je také problematika ochrany životního prostředí, ať již formou šetrnější výroby, či pozitivním ekologickým vlivem produktu zabudovaného do stavby. To vše zapadá do probíhající proměny domácího stavebnictví, které by se v souladu s politikami Evropské unie mělo napříště stát odolnějším, zelenějším a digitálnějším průmyslovým ekosystémem. 

V souladu s výše uvedenými aktuálními trendy ve stavebnictví budou soutěžící posuzováni vícekriteriálně. Kromě tradičních kritérií, tedy dosahované kvality, ekonomické úspěšnosti či investice do výrobního zařízení, bude hodnocení nově sledovat energetickou náročnost ve vztahu k životnímu prostředí, řešení oběhového hospodářství či podporu vzdělávání a výzkumu. Slavnostní vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií proběhne na podzim 2022. Výhercům soutěže bude umožněna účast na mezinárodní konferenci Digitalizace stavebnictví konané v Praze u příležitosti českého předsednictví Radě EU.  

Bližší podrobnosti o soutěži na www.sps.cz a www.mpo.cz.