concrete-1646788_1920.jpg

15. ročník soutěže Stavební firma roku 2021

Soutěže
2. 5. 2022
Svaz podnikatelů ve stavebnictví ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Stavební fakultou Českého vysokého učení technického v Praze a Národním centrem Stavebnictví 4.0 vyhlašují veřejnou soutěž o titul „Stavební firma roku”. Do soutěže se mohou přihlásit všechny stavební firmy, které jsou českými právními subjekty.


Do soutěže se mohou přihlásit všechny stavební firmy, které jsou českými právními subjekty.
Soutěž probíhá ve třech kategoriích 
I. kategorie firem 1–49 zaměstnanců
II. kategorie firem 50–249 zaměstnanců
III. kategorie firem od 250 zaměstnanců

Vyhodnocení výsledků soutěže bude provedeno odbornou porotou složenou z vypisovatelů soutěže a externích odborníků. V průběhu hodnocení přihlášená firma umožní na vyzvání členům hodnotícího týmu bližší seznámení s údaji uvedenými v přihlášce.
Vítězná firma v každé kategorii obdrží čestné uznání s titulem „Stavební firma roku 2021“, které jí bude předáno při slavnostním setkání na podzim roku 2022.

Výsledky soutěže budou publikovány u mediálních partnerů soutěže.

Bližší podrobnosti o soutěži na www.sps.cz.