floor-plan-gac41358c7_1280.jpg

Bytová výstavba v roce 2021

Informace pro členy
11. 2. 2022

V roce 2021 se podařilo opět nastartovat bytovou výstavbu minimálně ve fázi zahajování. Dokončování rozestavěných bytů z důvodu nedostatku stavebních kapacit a zvyšování cen stavebních materiálů vázne.

Více k tomuto tématu se dozvíte v článku Ing. Petry Cuřínové z ČSÚ.