Úvodní tisková zpráva projektu

Návrh opatření v oblasti prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání v odvětví Stavebnictví – Etapa I.

Návrh opatření v oblasti prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání v odvětví Stavebnictví – Etapa I.

Hrazeno z prostředků dle §320a písmeno b zákoníku práce – rok 2022 

Doba realizace 1.6.2022 - 31.12.2022

V rámci tohoto projektu byly vytvořeny 3 studie s názvy:

1.    Cíle a hlavní úkoly v prevenci pracovních nebezpečí. K nalezení ZDE
2.    Praktické aspekty předcházení rizik, specifický přístup k pracovníkům ze zemí mimo EU. K nalezení ZDE
3.    Sociální a ekonomická hlediska v BOZP, sociální a ekonomické aspekty prevence.  K nalezení ZDE