Úvodní tisková zpráva projektu

Projekt STAVÍME NA VĚDOMOSTECH

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010952
Doba realizace projektu: 1.5. 2019 - 30.3.2023
Realizace kurzů: 1.3. 2020 - 30.3.2023

Dotační vzdělávání pro zaměstnance členů SPS pro rok 2019-2022. Přes dotaci je přes náš svaz možno využít 100 % na následující oblasti školení kurzů:

  •  Měkké a manažerské dovednosti (vč. obchodu, výroby, průmyslového inženýrství, logistiky, kvality)
  •  Obecné IT
  •  Účetní, ekonomické, právní

Dále lze dotaci využít i na vzdělávání jazykové či technické a odborné.

Projekt nabízí širokou paletu vzdělávacích témat, kvalitní lektory a organizaci vzdělávacích aktivit.

VÝHODY, které získají členové zapojení do projektu:

  a) Úhrada ceny za lektora a studijních materiálů z projektu.
  b) Široký rozsah témat vzdělávacích kurzů z různých oblastí
  c) Kvalitní nabídka lektorů vzdělávacích kurzů
  d) Poradenství a organizační podpora při nastavení vzdělávacích potřeb i v průběhu realizace kurzů
  e) Nulové zatížení administrací - administraci kurzů zabezpečuje svazem vysoutěžený dodavatel
  f) Vzdělávání všech skupin zaměstnanců bez ohledu na jejich pracovní zařazení
  g) Dlouhodobé pokrytí vzdělávacích potřeb - v rámci projektu lze vzdělávat až do dubna 2022
  h) Vzdělávací kurzy tzv. na míru - při splnění počtu 10 účastníků je možno obsah kurzu předem přizpůsobit požadavkům
  i) Vzdělávací kurzy mohou být realizovány přímo u Vás v podniku

Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci jednotlivých členských podniků Svazu.

Členové čerpají dle pravidel de minimis (200 000 EUR, ve třech po sobě jdoucích účetních obdobích) - datum přidělení určuje sdružení dle míry vyčerpání de minimis člena - lze přidělovat i postupně v průběhu 2019-2022)

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Informace o projektu Vám podá Institut vzdělávání SPS na: institutsps@institutsps.cz