Úvodní tisková zpráva projektu

Projekt SPOLEČNÝM POSTUPEM SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ K ŘEŠENÍ KLÍČOVÝCH TÉMAT V ODVĚTVÍCH

(Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010197) Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR se společně se svými členy a partnerem projektu (ČMKOS) realizuje projekt s cílem připravit relevantní a využitelná doporučení pro implementaci opatření u vybraných pracovních pozic v odvětvích a sjednotit názory sociálních partnerů na bipartitní úrovni v problémových oblastech.

SPS v ČR se podílí na realizaci tohoto projektu prostřednictvím Institutu vzdělávání SPS jako Bipartitní platforma Stavebnictví I. spolu s Odborovým svazem Stavba ČR.

Čeho chceme v projektu dosáhnout: - stav po realizaci projektu:

Posunout se ze stavu identifikace problémových oblastí a návrhů opatření do stavu zpracovaná doporučení způsobu implementace zvolených opatření včetně pilotního ověření pro vybrané pozice v odvětvích dle zaměření klíčové aktivity (nástroje na podporu adaptability zaměstnanců, dopady strategií 4.0 na pracovní pozice, vliv vícesměnných provozů a pracovních pomůcek na výkon profese a její fyzickou zátěž, stres, vyhoření, psychická zátěž či rozvoj fa posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, podpora kolektivního vyjednávání, jeho bariery aj.).

Společně, jako sociální partneři, navrhnout řešení a sjednotit názory pro vybrané problémové oblasti a další činnost BP.

Proč to děláme:

Chceme u vybraných pracovních pozic v odvětvích najít způsob jak:

-    snížit fyzickou i psychickou zátěž u vybraných pracovních pozic

-    umožnit prodloužení věku odchodu do starobního důchodu.

 Chceme jako sociální partneři definovat doporučení pro prosazení změn či úpravu podmínek v problémových oblastech definovaných v rámci obsahu KA06. Chtěli bychom nalézt cestu-doporučení, jak eliminovat bariéry v oblasti kolektivního vyjednávání a poskytování flexibilních forem práce ve veřejném sektoru.

Jaké činnosti/nástroje k tomu máme:

-    8 bipartitní týmů

-    Sociální dialog na úrovni odvětví a na podnikové úrovní

-    Analýzy pro vybrané oblasti/témata

-    Tematická setkání pro zpracování doporučení

-    Pilotní ověřování navržených doporučení

-    Získání zahraničních zkušeností pro vybrané oblasti

-    Informačně – diskusní semináře pro předání informací širší cílové skupině

-    Konference pro předání informací odborné i širší cílové skupině 

Doba realizace projektu:    2/2019 – 12/2022 

BROŽURA - Shrnutí doporučení zpracovaných  v rámci aktivit projektu ve vybraných tématech -  Bipartitní platforma Stavebnictví I. : ZDE

 Článek z odvětvové konference projektu Bipartitní platformy                  Stavebnictví I., která se konala - 13.6.2022 najdete ZDE