teamwork-3213924_1280.jpg

Setkání personálních ředitelů stavebních firem

Informace pro členy
2. 8. 2021

Setkání personálních ředitelů stavebních firem se uskutečnilo dne 21.7.2021 kombinovanou formou (prezenčně a on-line).

Všechny zúčastněné seznámil s aktuální situací ve stavebnictví prezident Svazu J. Nouza. Ocenil vysokou účast a zároveň zájem zástupců členských firem o aktuální témata českého stavebnictví, kdy stavební firmy prioritně musí řešit dopady epidemie. Zmínil současný enormní nárůst cen stavebních materiálů a dopady tohoto zvyšování cen do smluvních vztahů, informoval o probíhajících jednáních s kompetentními orgány a partnery o zmírnění těchto negativních dopadů. Upozornil na aktivity Svazu v oblasti pojištění firem a setkání se zástupci pojišťoven. Poděkoval zástupcům členských firem za jejich finanční a materiálovou pomoc ke zmírnění dopadů uragánu na jižní Moravě.

S příspěvkem „Personalistika v době kovidové a pokovidové – nové přístupy k organizaci práce, krátké shrnutí aktuální situace na pracovním trhu vystoupil p.Dombrovský. Prezentace Tomáše Dombrovského ke stavu trhu je dostupná zde.

Paní Zuzana Hynková se ve svém vystoupení zaměřila na problematiku elektronické komunikace a jednání v pracovněprávních vztazích. Zejména zdůraznila: nedostatečnou pracovněprávní legislativu pro využití digitalizace, přístup SÚIP a jeho oblastních inspektorátů, zásadu bezformálnosti, problematiku podpisu a formy doručení, následky nedodržení formy, problematiku elektronického podpisu zaměstnavatele i zaměstnance a legislativní souvislosti.

Paní Tereza Hodoňská a Lenka Estevez ve svém vystoupení informovaly o praktických zkušenostech z elektronického uzavírání pracovně právní dokumentace ve společnosti Honeywell a uvedly příklady z praxe.

Zástupkyně firmy Profima paní Jana Márová a Renata Vrtělová seznámily přítomné a připojené s projektem SPS - Stavíme na vědomostech. Jedná se běžící projekt, který má zvýšit odbornou způsobilost zaměstnanců členských firem a snížit finanční náklady na vzdělávání ve firmách. Jejich prezentace je uvedena zde. 

V rámci diskuse zmínil ředitel odboru stavebnictví MPO Petr Serafín přípravu nového projektu zaměřeného na vzdělávání ve firmách. Zmínil cíle tohoto projektu a nástin časového rámce. Svým obsahem by měl navazovat na stávající program SPS – Stavíme na vědomostech. Požádal přítomné a připojené o zaslání požadavků k obsahu seminářů a školení. Svaz podnikatelů ve stavebnictví v případě úspěšného přijetí žádosti bude partnerem projektu a personální ředitelé budou o dalším vývoji průběžně informováni.  

Personální ředitelé se dohodli na pokračování podobných společných diskuzí a již plánují podzimní setkání.